Art Exhibition of Giannis Metzikov, 17/08 – 14/09 2022

Soundscape Composition for Art Exhibition of Giannis Metzikov
Soundscape Composition (30 min): Dimitris Bakas
Commissioned by Karelia Foundation