Ετερομορφίες Σιδήρου (mixed media artwork) Kamperidis – Bakas

Μεικτό Έργο Τέχνης αποτελούμενο από Γλυπτά (Σιδηροκατασκευές) και Ήχο (Ηχοτοπική Σύνθεση)
Γλυπτά: Κώστας Καμπερίδης
Ηχοτοπική Σύνθεση: Δημήτρης Μπάκας
Βίντεο: Κώστας Παπαντωνίου

Αίθουσα Εκθέσων Εκάβης (Σύλλογος Εικαστικών Πιερίας)
Επιμέλεια: Όμηρος Ξενίδης